Internationella hattdagen 23 november

Hur skall vi fira den i år?