Kontakter med likasinnande

En helt ny världsbild kom till oss när vi upptäckte att det fanns damer med röda hattar över hela vår värld.  Det var bara för oss att välkomna grupper som ville besöka oss och vi kunde bli mottagna i andra länder.

Under åren som gått har vi besökt och varit gäster hos Röda Hatt grupper i bland annat Norge, Finland, England, Holland, Belgien, Luxembourg, Kina, Australien och USA. Vid flera tillfälle har också de besökt oss i Sverige.

Flera av länderna anordnar Convent och där har vi vid flera tillfällen deltagit såväl i Holland som i England.

Det finns flera svenska grupper som vi också regelbundet har kontakt med.  Och vår förhoppning är att vi skall bli fler grupper i Sverige så att vi tillsammans så småningom kan anordna ett Swedish Convent .

Under många år finns European Hoot som bjuder in.  År 2020 hade vi planerat för att anordna European Hoot i Göteborg, men pandemin slog till och vi tvingades ställa in.  Nu ser vi fram emot att vidga våra vyer när läget har normaliserats.

I vårt eget närområde har vi deltagit flera gånger i Postkodslotteriet, Bingo-Lotto, där vi en gång samlade ihop hela publiken som damer i röda hattar – vilken fest!

I TV-programmet Go´kväll fick vi ett mycket stort utrymme.  Det var planerat för att vi skulle vara med vid ett enda tillfälle cirka 3 minuter, men vi fick två tillfällen och sammanlagt 7 minuter.

Vi ser tillbaka med mycket glädje och tacksamhet över allt som vi har fått vara delaktiga i och ser fram emot att sätta på oss hatten och välkomna utländska gäster till oss och också resa ut i världen igen.

Dela den här sidan