Syfte och värdegrund

Syfte

Att glädja oss själva och andra med våra röda och lila färger

Att synas i samhällets, i många avseenden, färglösa tillvaro

Att sprida positiva budskap om vår röd/lila gemenskap

Att känna förväntan inför våra träffar

Värdegrund

Vid träffar ha en strävan att "se" varandra på riktigt och försöka lära oss namn, i alla fall blomsternamnet

Se den stora glädjen i att ha möjlighet att umgås

Hålla en vänlig ton i umgänget

Livet är här och nu - vi gör vårt bästa för oss själva och andra 

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu.
Att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.