Irene Paprika, Marita Mimosa  och Birgitta Rönnbär funderar , planerar och undersöker.

Fortsättning följer .......

Något kommer att hända - datum ej fastställt