Torsdagen den 1 februari kl 1230


På försök föreslår vi lunch, den första torsdagen i varje månad.  Vi kommer att träffas på olika lunchsställen.


Torsdag den 1 februari -  Kock-Malin i Älvängen

Vi blev 13 damer på denna första träff.

Carina Camelia