Torsdagen 18 januari kl 1100

Denna kalla och soliga vinterdag träffades tjugotre glada damer för årets första lunch tillsammans. Det är beundransvärt att ta sig ut i en för oss ovanlig kyla och oskottade trottoarer, men tanter ger sig inte. 
Berit Solros och Liselotte Nattviol hälsade oss välkomna och såg fram emot förslag på trevliga träffar under året. Carina berättade om hur hon ser vår Jubileumsmiddag i Alingsås framför sig. Eftersom vi bett om anmälningar senast den 25:e jan så kunde vi bara uppskatta intresserade till ca 80. Idag (2 febr) vet vi att 84 har bokat sig och vi väntar på ytterligare. Se fliken September!!

Kerstin Kärleksört läste dikten Varning, som vi alltid har med oss i rödahatt-sammanhang. Därefter sjöng vi 
för våra födelsedagssbarn Maud Hortensia och Lis Clementin.  


Efter mat och prat så tackade Liselotte Nattviol vår Queen Carina med en flaska vin . Det är tack vare henne som vi träffats och fått vara med om så många trevliga och annorlunda träffar. Nu siktar vi på ett Jubileumsår med många aktiviteter varje månad. 

Nytt är att det kan bli en lunch första torsdagen i månaden utan anmälning. Vi
testar och ser hur detta faller ut. 

Tack alla för trevlig samvaro och tack Berit och Liselotte för bokning
och planering av träffen.